a
Contact
Locations

New York
London
Berlin

Follow us

Gayrimenkul Geliştirme

Gayrimenkul geliştirme, arazi geliştirme ve bina yapımına ilişkin birçok faaliyeti kapsayan, çok yönlü bir iş alanı. Bir gayrimenkul geliştirme projesi eski binaların satın alınarak veya kiralanarak yeniden kullanılmasından, bina renovasyonuna; büyük bir arazi satın alınarak üzerinde konut siteleri inşa etmeye, ya da hiç bina üretilmeden büyük bir arazi parçasının parselasyonu yapılarak bölümler halinde satılmasına kadar değişik şekillerde olabilir.

Gayrimenkul geliştirme, çevreyi şekillendiren, aynı zamanda politik, ekonomik, sosyal, yasal ve fiziksel birçok bileşene bağlı dinamik ve disiplinler arası bir süreçtir. Bu bileşenlere bağlı hızla değişen şartlar, yeni bina teknolojileri, ekipman ihtiyaçları ve malzeme seçenekleri sebebiyle gitgide büyümekte ve karmaşık bir hal almakta. Günümüz koşullarında bu büyük yatırımların başarısı şansa bırakılmamalıdır. Bunun için, pazar ve müşteri odaklı yaklaşım çok önemli olmakta.

Gayrimenkul geliştiriciler kâğıt üzerindeki fikirleri, gerçekleşen projelere dönüştüren sürecin koordinatörleri. Genellikle bir arazi veya bina alır, hedef pazarı ve geliştirilecek gayrimenkulün kullanım fonksiyonunu belirler, yapım programını oluşturur, gerekli onayları ve finansmanı sağlar, inşaatını tamamlar, sonunda kiralayıp yönetir ya da satarlar.

Gayrimenkul geliştirme sürecinde bizim varlığımız, alanında en uzman kadrolardan seçip bir ekip oluşturmak, aralarında koordinasyon ve liderlik görevini yerine getirirken kendi bilgi ve tecrübemizi aktarmak üzerine. Bu görevi yerine getirirken, en büyük amacımız hızlı değişen pazar koşullarına ayak uydurabilecek, sürdürülebilir, yenilikçi, karlı, çevresiyle uyumlu projeler geliştirmek.

Kendi gayrimenkul geliştirme projelerimizi hayata geçirdiğimiz gibi, bu konuda talep eden kurum ve şahıslara danışmanlık hizmeti de veriyoruz